Spoeddienst

Voor spoedgevallen kunt u terecht bij Dental365, Burgemeester Hovylaan 78, 2552 AZ Den Haag, 070-2040010.

Per 1 juli 2019 heeft de waarnemersgroep “Oostland” besloten samen te gaan met de spoedtandartsenpost Dental365.

Dit betekent dat alle tandheelkundige spoed buiten werktijden, s’ avonds en in het weekend, zo ook tijdens de vakanties, door Dental365 wordt waargenomen.

Deze samenwerking zal na een vastgestelde periode worden geëvalueerd.